DERMATOLOGIJA

   Izgled i stanje kože i dlačnog pokrivača je odraz zdravlja Vašeg ljubimca. Koža je najveći organ i ima protektivnu ulogu, pa je očuvanje njenog integriteta i funkcije od najvećeg značaja. Kožna oboljenja mogu biti izolovan problem kože kao organa ali i odraz i jedan od simptoma oboljenja čitavog organizma. Širok je dijapazon oboljenja kože u smislu etiologije, pa ih možemo podeliti na infektivna (parazitska, bakterijska, virusna i gljivična), nutritivna (problemi sa kvalitetom ishrane i usvajanjem hranjivih materija), hormonalna (posledica hormonalnih disbalansa), endokrinološka ( u sklopu oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem), onkološka (tumori kože i potkožja), traumatska (povrede, posekotine, ujedne rane) i dr. Kvalitetna dijagnostika oboljenja kože zahteva postupan i temeljan rad i laboratorijske pretrage. U „Golden Pet“-u vršimo uzorkovanje i pretrage (brisevi, skarifikati, punkcije, biopsije, citologija, mikrobiologija, mikologija, UV pregledi) i druga ispitivanja u cilju postavljanja pouzdane dijagnoze i uspotavljanja svrsishodnog tretmana u cilju izlećenja i sprečavanja recidiva. Sva oboljenja kože i dlačnog pokrivača zahtevaju postupan i predan rad, u skladu sa regeneratornom sposobnošću pacijenta, u cilju izlečenja i opšteg zadovoljstva pacijenata, vlasnika i veterinara.