HIRURGIJA

  „Kraljica medicine“ je specijalnost naše ordinacije. Ugrubo, oblast hirurgije možemo podeliti na mekotkivnu hirurgiju (hirurgija kože, abdomena, grudnog koša, oka i dr.) i tvrdotkivnu hirurgiju (ortopedija). Hirurškim intervencijama pristupamo poštujuću principe sterilnosti (antisepse), kvalitetne anestezije i analgezije, vođeni osnovnim motivom „primum non nocere“ (ne naškoditi pacijentu). U hirurške intervencije, iz dela mekotkivne hirurgije, koje najčešće izvodimo ubrajamo: sterilizacije ženki i kastracije mužjaka, onkološke hirurške intervencije (hirurgija tumore mlečne žlezde, tumora kože, potkožja i mišića, operabilni tumori unutrašnjih organa), korekcije kapaka (entropium, ectropium, cista trećeg očnog kapka- cherry eye), stomatološke hirurške procedure (hirurške ekstrakcije zuba, tumori zuba, gingive i vilice, hirurgija razvojnih anomalija nepca i dr.), korekcije nozdrva i mekog nepca kod predisponiranih rasa (Sher pei, buldog), hematomi ušne školjke, preventivna i urgentna abdominalna hirurgija (gastropeksija, sanacija torzije
želuca, invaginacija creva i dr.), hirurgija urogenitalnog trakta i mnoge druge.

Napomena: informišite se kod naših veternara o značaju preventivne sterilizacije/kastracije na kvalitet i dužinu životnog veka Vašeg ljubimca!

Ortopedija (tvrdotkivna hirurgija) nam omogućava da saniramo traumatska (frakture-prelomi kostiju, rupture ligamenata i dr.), razvojna (valgus, varus i sl.) i degenerativna (displazija kukova i laktova, luksacije kolene čašice i dr.) oštećenja koštano-zglobnog sistema. Nama je prioritet da se naš pacijent kreće bez bolova! Pred hiruršku intervenciju Vama, vlasniku ljubimca- našeg pacijenta, biće objašnjena do detalja sama hirurška procedura, mogući ishodi i posledice iste, kao i karakteristike postoperativnog toka. Često ćemo insistirati da se pred hiruršku proceduru obave pojedini dijagnostički testovi- to je zato da bi smo procenili i otklonili sve rizike koje nose anestezija i hirurška procedura, zarad zdravlja i blagostanja Vašeg ljubimca- našeg pacijenta, a na naše obostrano zadovoljstvo. Pred izvođenje hirurške procedure, tražićemo Vam pismenu saglasnost za uvođenje u anesteziju i sprovođenje hirurške procedure, kako bi ste potvrdili da su Vam karakteristike procedure objašnjene i da ste ih razumeli i prihvatili.