OFTALMOLOGIJA

    Vid je jedno od osnovnih čula pomoću kojeg se naši ljubimci orijentišu u prostoru, stoga pregledu oka i pomoćnih organa oka (gornji, donji i treći očni očni kapak, trepavice, suzna žlezda i pomoćne žlezde oka, lakrimalni kanal i lakrimalni otvor) poklanjamo posebnu pažnju. Bolesti oka i pomoćnog aparata mogu biti izolovani problem oka ili manifestacija nekih od sistemih oboljenja (štenećak, zarazni hepatitis, dijabetes, Hornerov sindrom i dr.). Oftalmološka dijagnostika može se podeliti na osnovni, nativni pregled oka i pratećeg aparata i specijalni pregled oka. U Golden Pet-u vršimo sledeće testove: test produkcije suza (Schirmer test- kod sumnje na bolest „suvog oka“), fluoresceinska proba (dijagnostika povreda rožnjače), Rose-Bengal test, pregled prednjeg segmenta oka i pregled zadnjeg segmenta oka direktnom oftalmoskopijom i dr. Korekcije razvojnih anomalija pomoćnog aparata oka (entropium i ectropium kapaka), ciste trećeg očnog kapka (membrana nicticans), zapaljenja pomoćnih žlezda kapaka (halation), podizanje kapaka kod predisponiranih rasa (Shar Pei, buldog)- „baby lifting“, i sanacije trauma oka i pomoćnog aparata (protrusio oculi, laceracije rožnjače i kapaka), enukleacije kod tumorskih oboljenja, i druge hirurške intervencije izvodi specijalista veterinarske hirurgije.