RADIOLOGIJA

  Rentgen (X-ray) je najmoćnije dijagnostičko „imidžing“ sredstvo u veterinarskoj medicini. Apsolutno je neprevaziđen u dijagnostici oboljenja koštano-zglobnog sistema, a ima jako široku primenu u dijagnostici organa grudne (srce, pluća) i abdominalne šupljine (dijagnostika oboljenja jetre, slezine, bubrega, urogenitalnog sistema i dr.). Rendgenska dijagnostika se može izvoditi nativno, uglavnom za snimanje kostiju i grudnog koša i kontrastno, u dijagnostici oboljenja gastrointestinalnog sistema, kod sumnje na strana tela i slično. Rendgenski kabinet u ordinaciji Golden Pet je u pripremi i sa sa velikom radošću ćemo Vas obavestiti o početku rada istog.