ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

    Ultrazvuk je veoma moćno dijagnostičko sredstvo koje ima široku primenu u praksi. U veterinarskoj ambulanti „Golden Pet“ možemo Vam ponuditi ultrazvučni pregled u cilju dijagnostike graviditeta već od 23-eg dana od parenja/osemenjavanja ženke, kada možemo potvrditi ili isključiti potencijalni graviditet, a nešto kasnije i proveriti stanje i funkciju potomaka još u fetalnom dobu. Ultrazvuk široko primenjujemo u dijagnostici oboljenja abdominalnih organa, i to parenhimatoznih (jetra, slezina, bubrezi), genitalnih (materica, jajnici, prostata, testisi), organa za varenje hrane (želudac, tanka i debela creva) i urinarnih šupljih organa (mokraćna bešika, ureteri, uretra). U našoj ambulanti ultrazvuk je našao u primenu i u onkologiji, kada novonastale promene možemo klasifikovati i razlikovati na osnovu njihove ehogenosti. Ultrazvuk srca je specijanlni pregled koji koristimo u kardiologiji, koji je moguć zahvaljujući posebnoj ultrazvučnoj sondi koja se korisi u ove svrhe. U cilju provere funkcije velikih krvnih sudova i karaktera protoka krvi kroz njih koristimo Doppler tehniku.