VAKCINACIJA I REVAKCINACIJA

         U „Golden Pet“-u smo se potrudili da za preventivne vakcinacije Vašeg ljubimca imamo u ponudi monovalentne i polivalntne vakcine najpoznatijih svetskih renomiranih proizvođača. Vakcine su jedina pouzdana zaštita od virusnih i bakterijskih bolesti koje mogu ugroziti zdravlje Vašeg ljubimca. Prve vakcinacije se obavljaju u najranijoj dobi  Vašeg ljubimca, nakon prestanka sisanja majke, prva doza u prosečnoj starosti od 6-9 sedmica i vrše se trokratno, u razmacima od po 3 sedmice. Ovakav program vakcinacije je neophodan kako bi Vaš ljubimac stekao solidan imunitet od bolesti protiv kojih se vakciniše i kako bi Vaše uživanje u prvim koracima u šetnji sa Vašim ljubimcem bili sa minimalnim rizikom od oboljevanja ukoliko se u spoljašnjisti sretnete sa „divljim“ virusima. Nakon prvih doza vakcina, slede „booster“ vakcinacije koje se sprovode prema programu koje ćemo Vam predložiti na osnovu zdravstvenog stanja, navika i okruženja Vašeg ljubimca kao i na osnovu trenutne epizotiološke situacije u području gde Vaš ljubimac živi, a služe kako bi se stečeni imunitet „osvežio“, pojačao i očuvao snažnim. Svakoj vakcinaciji prethodi detaljan klinički pregled i razgovor sa vlasnikom ljubimca jer se vakcine mogu primeniti samo na potpuno zdravoj životinji. Vakcinacijama mladih životinja uvek prethodi preventivna dehelmintizacija (čišćenje od parazita), kao bi odgovor organizma na vakcinu bio celovit i bez rizika.